Regulamin

1. Katalog firm „ibf24.pl” zwanym dalej Katalogiem lub Serwisem umożliwia przedsiębiorcom lub instytucjom działającym na terenie Polski zamieszanie i publikowanie swoich wizytówek.

2. Osoba dodająca wpis potwierdza, że podane dane są one zgodne ze stanem faktycznym a ich zamieszczanie jest zgodne z wolą przedstawicieli przedsiębiorstwa lub instytucji.

3. Zabrania się dodawania wpisu bez zgody przedsiębiorcy lub instytucji.

4. Administracja Serwisu może skontaktować z przedsiębiorcą lub instytucją w celu weryfikacji autentyczności wprowadzonych danych.

5. Publikacja wpisu następuje po zaakceptowaniu go przez administrację Katalogu.

6. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przesłanych wpisach, przed umieszczeniem ich w Katalogu.

7. Administracja nie ma obowiązku przyjmowania każdego zgłoszonego wpisu.

8. Zabrania się dodawania wpisów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.

9. Administracja zastrzega sobie prawo do zamknięcia serwisu i nie przyjmowania zgłaszanych wpisów bez podania przyczyn takiego działania.

10. Przedsiębiorca, instytucja lub osoba upoważniona może dodać tylko jeden wpis do Katalogu.

11. Akceptowane są tylko domeny główne stron firmowych lub instytucji.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje administracja Serwisu.